Bewegingsonderwijs groep 1-2
De groepen 1-2 hebben elke week gymles in de speelzaal. De woensdag is de vaste gymdag, maar afhankelijk van het weer kan er ook vaker worden gegymd. Bij de gymles moeten de leerlingen zich uitkleden en gymschoenen aan doen. Ze moeten dit zelfstandig kunnen doen. Bij de moeilijke dingen zoals knopen en veters wordt er geholpen door de leerkracht. Tijdens de gymlessen zijn er verschillende werkvormen; een circuitles, een klassikale gymles of een vrije gymles. Binnen elke bewegingsactiviteiten is er differentiatie in het niveau aangebracht. De kinderen kijken zelf welk niveau ze aankunnen. Wel worden de kinderen gestimuleerd om elke keer een stapje verder te gaan. Geeft een kind aan iets eigenlijk niet te durven dan is er altijd een helpende hand van een ander kind of van de leerkracht. De zelfredzaamheid wordt altijd gestimuleerd. Bij de gymles komen er verschillende bewegingsactiviteiten voor. Deze vallen onder de leerlijnen voor bewegingsonderwijs;

klimmen stoeispelen
balanceren mikspelen
zwaaien jongleren
hardlopen tikspelen
springen doelspelen
over de kop gaan bewegen op muziek

Naast gymlessen hebben we ook de spellessen. Hierin besteden we aandacht aan verschillende soorten spellen, bijvoorbeeld schipper mag ik overvaren, roodkapje en de wolf, boef en agent e.d. Ook tikspelen komen tijdens deze les vaak aan bod.

Bewegen op muziek is een bewegingsthema waar zeker bij het jonge kind veel aandacht aan wordt besteed. Soms gaan we de schrijfdans in de speelzaal doen of we zingen een liedje en laten daarbij de bij behorende bewegingen zien. De trommel komt ook regelmatig aan bod. De kinderen bewegen zich dan voort op het ritme van de trom. Is het ritme vlug-langzaam, hard-zacht, kan ik huppelen of misschien wel hinkelen? Onder de leerlijn bewegen op muziek valt vanzelfsprekend ook dans. Op verschillende muziekstijlen bewegen de kinderen zich alleen, samen of in groepsvorm. Elk schooljaar is er voor de groepen 1-4 een sport- en speldag. Deze dag wordt georganiseerd door Stichting Schoolsport Woerden, SSW. In het park aan de Mijzijde maken we dan kennis met verschillende sport- en spelonderdelen.

Bewegingsonderwijs groep 3-8
Op de Wijde Blik krijgen alle kinderen van groep 3 t/m 8 twee keer in de week gym. Dit vindt plaats in sporthal De Schulenburch op de dinsdag en vrijdag. Op de dinsdag krijgen alle kinderen gymles van vakleerkracht Danny van Ingen en op vrijdag geeft de eigen groepsleerkracht les.

Methode
Tijdens de lessen zal er aandacht gegeven worden aan het verbeteren van de motorische vaardigheden, sociaal-emotionele vaardigheden en ook de cognitieve vaardigheden.

Het “bewegen”staat centraal in de lessen bewegingsonderwijs,in de lessen zal de beweegtijd effectief worden gebruikt zodat de leerlingen optimaal gebruik maken van de beweegtijd die zij hebben.

Binnen de gymlessen werken we met de methode ‘Bewegen Samen Regelen’, die kinderen stimuleert zich te ontwikkelen op hun eigen niveau en ervoor zorgt dat kinderen zich veilig voelen. De gymlessen worden in kleine groepen gegeven een  belangrijk onderdeel van de methode is het punt dat kinderen ook zelf inbreng hebben op activiteiten en zelf ‘verantwoordelijk’ zijn voor het arrangement, met behulp van de leerkracht. Op deze manier leren kinderen elkaar te helpen en met elkaar een activiteit draaiende te houden. Hierdoor is er een gevarieerd en intensief aanbod per les en een hoge effectieve leertijd. Gymlessen waarin de kinderen intensief en goed bewegen. Alle groepen maken gebruik van dezelfde lesopbouw, waardoor de materialen kunnen blijven staan.

Kleding
Binnen onze bewegingslessen stellen wij strenge eisen aan de sportkleding van de kinderen. Een kind kan niet meedoen wanneer het geen geschikte gymkleding bij zich heeft. Wat verstaan wij onder geschikte gymkleding? Stevige gymschoenen (stevige zool, geen balletschoenen), sokken,  korte broek, shirt, hemd of gympakje.

Sportdagen
De Wijde Blik doet actief mee aan sportdagen binnen de Stichting Schoolsport Woerden (SSW). Dit is de ideale mogelijkheid de krachten eens te meten met andere scholen binnen de stichting. Voor diverse groepen zijn er meerdere sportdagen: – Groep 3: Speldag – Groep 4: Speldag – Groep 5: Sportdag + Lijnbaltoernooi – Groep 6: Sportdag + Lijnbaltoernooi – Groep 7: Sportdag + Basketbaltoernooi – Groep 8: Sportdag + Basketbaltoernooi + Voetbaltoernooi

Sportstimulering
Dit doen we door het aanbieden van aantrekkelijke bewegingsactiviteiten in de sporthal, op het schoolplein of op de sportvelden. Daarnaast betrekken we de kinderen ook bij sportverenigingen e.d. door deze clinics/gastlessen te laten verzorgen op De Wijde Blik. Een overzichtje van sportverenigingen e.d. waar wij de afgelopen jaren mee hebben samengewerkt; korfbalvereniging SDO, basketbalvereniging ‘the blue drakes’, tennisschool Kramer Schuijt, Sportservice Midden-Nederland, School on Wheels, hardloopclinic voor de Weteringloop en dansschool Djoy.