Leerlingenaantal 
Het leerlingenaantal laat een licht dalende lijn zien. Op 1-10-2017 heeft de school 168 leerlingen, dat zijn er 8 minder dan een jaar geleden. 

Schoolgebouw 
Al sinds 2007 is er, na de samenvoeging van de openbare school De Hemrik en de katholieke school Maria Goretti sprake van de samenvoeging in één achtklassige school.  

Nu, in oktober 2017, zijn we in een vergevorderd stadium van voorbereidingen voor de realisatie van een nieuw scholencluster in Kamerik. De gemeente Woerden gaat op een van de voetbalvelden van VV Kamerik een schoolgebouw realiseren voor de christelijke basisschool Eben Haëzer én De Wijde Blik. De definitief ontwerpfase is afgerond en start bouw staat gepland einde voorjaar 2018. De verwachte opleverdatum is zomer 2019, zodat we het schooljaar 2019-2020 in het nieuwe duurzame gebouw kunnen starten. 

Onderwijsinhoudelijk 
In het schoolplan 2015-2019 staan onze voornemens om onze missie en visie waar te maken: 

“Samen werken aan jouw toekomst” 

De kracht van ieder kind in een boeiende leeromgeving tot zijn recht laten komen. 

We staan open voor verandering en vernieuwing op onderwijs gebied. Kinderen leren tegenwoordig op verschillende manieren en met moderne middelen en daar willen wij ze de ruimte geven. 

Regelmatig peilen we bij  leerlingen, ouders en personeel de tevredenheid over onze school en ons onderwijs. We streven ernaar elke dag iets beter te worden. De onderwijsopbrengsten volgen we d.m.v. ons leerlingvolgsysteem. De resultaten van de afgenomen Cito-toetsen staan worden geanalyseerd en besproken. Dit geeft ons inzicht hoe we ons onderwijs verder kunnen versterken en verbeteren. 

Met behulp van de peilingen en de onderwijsopbrengsten monitoren we regelmatig de onderwijskwaliteit.