Gedurende het schooljaar vinden er met regelmaat (leer)activiteiten plaats waarbij er behoefte is aan ouderassistentie. In het begin van het schooljaar ontvangt u een uitnodiging waarbij u zich kunt intekenen voor diverse school-brede activiteiten. Te denken valt aan commissies zoals Sinterklaas en Kerst, Kinderboekenweek en kluswerkzaamheden. Daarnaast zult u gedurende het schooljaar wel eens een mail ontvangen van de groepsouder van de klas van uw kind. De ouderassistentie is dan specifiek voor één groep. U kunt u zelf opgeven via het opgave formulier dat terug te vinden is onder het kopje ‘download’.