De Wijde Blik – kinderen en ouders tezamen – mag zich gelukkig prijzen met een kundig, bekwaam en enthousiast team aan leerkrachten. Echter, ook de inzet van de leerkrach­ten kent zijn grenzen. De ouderraad ondersteunt het team waar het kan.

Het meest zichtbaar is de inzet van de ouderraad rond de festiviteiten op school: Sinterklaas, Kerst, Carnaval, Pasen, de avondvierdaagse, het afscheid van groep 8, het schoolreisje en de fietstocht aan het begin van het schooljaar. De ouderraad ondersteunt bij de voorbereiding en bij de uitvoering van deze activiteiten, coördineert waar nodig de inzet van ouders in diverse commissies, draagt zorg voor de financiering van het een en ander, etc. De ouderraad weet zich hierbij iedere keer weer gesteund door de bereidwillige inzet van vele ouders; dit alles in een omvang die, en met een enthousiasme dat welhaast uniek te noemen is.

Commissies

Op De Wijde Blik zijn een aantal activiteiten waarvoor commissies gevormd worden. Denk hierbij aan Sint, Kerst, Carnaval, Pasen, Schoolreisje en de Avondvierdaagse. Aan het begin van ieder schooljaar kunt u zich opgeven als u wilt deelnemen in een commissie. Deze wordt samengesteld uit twee teamleden, twee OR-leden en een aantal ouders. Daarnaast worden er hulpouders benaderd om samen met de commissie deze activiteit goed te laten verlopen. Ieder OR-lid neemt deel in twee commissies. Een OR-lid heeft de leiding binnen een commissie en ziet er samen met de teamleden op toe dat een bepaalde activiteit binnen een schools kader georganiseerd en uitgevoerd wordt. Van iedere activiteit zijn draaiboeken aanwezig en deze worden door een OR-lid bijgewerkt en up to date gehouden. De evaluatie van de activiteit wordt via het OR-lid teruggekoppeld naar de directie, teamleden en de ouderraad. Waar nodig wordt een en ander verder verbetert en/of aangepast.

De ouderraad doet echter meer: overleg over onderwijskundige zaken met directie en team, bijdragen aan de selectie van nieuwe leerkrachten, facturering en inning van de ouderbijdrage en het overblijfgeld, verzorgen van attenties bij gebeurtenissen van lief- en leed, onderhouden van contact met Re Share e.d.

Vergaderen

De ouderraad, het bestuur van de Oudervereniging, vergadert eens per zes weken. Aan het begin van het schooljaar worden de overlegdata vastgesteld. Een lid van het team van leerkrachten is bij de bijeenkomsten aanwezig.