Het overblijven op De Wijde Blik.

Voor kinderen van de basisschool bestaat de mogelijkheid over te blijven. Dit wordt door de school zelf georganiseerd met hulp van veel vrijwilligers eno.l.v. twee TSO coördinatoren. Tegen het eind van het schooljaar kunnen ouders d.m.v. een inschrijfformulier hun kinderen aanmelden voor het overblijven voor vaste dagen per week voor het nieuwe schooljaar. Op ieder ander moment van het schooljaar kan de ouder zelf het initiatief nemen de kinderen op te geven voor het vast overblijven. De ouders van de vaste overblijvers ontvangen drie keer per jaar een rekening. Bij een betalingsachterstand kan de toegang voor overblijven worden geweigerd. Incidenteel overblijven is altijd mogelijk op de overblijfdagen. Het pedagogisch werkplan is op school in te zien.

Tijdens het overblijven is de tijdsindeling als volgt:

12:00 – 12:30 uur samen eten
12:30 – 13:00 uur buiten/ binnen spelen voor de kinderen die klaar zijn.

De overblijf kinderen mogen niet het plein af. Bij een vriend(in) eten kan als de ouders dit schriftelijk gemeld hebben.

Coördinator van De Wijde Blik:

  • Lidwien Brandhorst voor de Mijzijde
  • Marjon Kooijman voor de Overstek

Tarief TSO:

  • Losse overblijf : € 1,50 voor kinderen die incidenteel overblijven.
  • Vaste overblijf : € 1,00 voor kinderen die op vaste dagen overblijven.