Interne begeleiding

De interne begeleider heeft als taak het coördineren van de leerlingenzorg en het ondersteunen en coachen van leerkrachten. Zij overlegt tijdens de groepsbesprekingen met de leerkracht over de ontwikkeling van de leerlingen in de groep en over de didactische en pedagogische onderwijsbehoefte van leerlingen waar zorgen over zijn.

De intern begeleider evalueert samen met de leerkracht de behaalde resultaten van de leerlingen en doet voorstellen tot verandering door het opstellen van beleidsvoornemens en de uitvoering ervan.

De groepsleerkracht is voor ouders het eerste aanspreekpunt. In overleg kan de IB aansluiten bij gesprekken en meedenken in het vormgeven van de begeleiding van een leerling. De IB observeert regelmatig in de groepen.

Zo nodig kan de IB een diagnostisch onderzoek voorstellen of contact opnemen met externe deskundigen.

Op De Wijde Blik wordt de IB verzorgd door Sonja Hoogenboom (werkdagen dinsdag (Overstek), vrijdag (Mijzijde))

Tel:
0348 – 40 18 35 (Overstek)
0348 – 40 13 87 (Mijzijde)
E-Mail: ib@dewijdeblikkamerik.nl