Ontwerp buitenterrein

Achter het nieuwe scholenkluster in Kamerik komt een veenweide pad te liggen. Door het pad zichtbaar te laten zakken in de toekomst, kunnen de leerlingen met eigen ogen zien hoe sterk de bodemdaling in dit gebied is. Educatie speelt een belangrijke rol. Vandaar dat is gekozen om het pad zichtbaar te laten zakken zodat de impact van bodemdaling zichtbaar wordt.
Het  veenweidepad krijgt een inrichting op basis van de drassigheid. Zo komt er een zone met gras, een zone met cranberries en een zone met moerasplanten. Goed zichtbaar is ook het dakwater dat via open watergeulen van poel naar poel stroomt om uiteindelijk te worden afgevoerd in een watergang. Of water dat via kettingen van het dak wordt afgevoerd naar de bodem in een bak met grind (grindkoffer). Verder komt er een meetlat in het metselwerk van de school, zodat leerlingen kunnen zien hoeveel de bodem is gedaald. Het is de bedoeling dat de scholen deze onderdelen ook deel uit laten maken van hun lesprogramma. De werkzaamheden zijn eind 2019 klaar.