Kwaliteitszorg

Net als de andere scholen van Kalisto werkt onze school aan een hoog kwaliteitsbewustzijn bij alle medewerkers. Goed onderwijs is het vertrekpunt; beter onderwijs het doel. Kwaliteit zit niet alleen  in opbrengsten, maar  ook in processen. In de kwaliteit van de lessen, van de instructie en verwerking, van de feedback op het geleverde werk van leerlingen en collega’s. Kortom, wij streven naar integrale kwaliteitszorg.

In ons kwaliteitszorgsysteem maken wij gebruik van een digitaal instrument dat op 7 domeinen de zelfevaluatievragenlijsten verbindt met de scores van inspectie en auditoren, met de tevredenheid van ouders- en leerlingen en ook met de tussen- en eindopbrengsten van Cito.

Deze kwaliteitsmetingen leveren steeds nieuwe informatie over de kwaliteit op het niveau van de stichting en de individuele scholen. Cruciaal in dit instrument is de reflectieve dialoog op basis van de verschillende uitkomsten. Hoe denken bijvoorbeeld leraren over het onderwijsleerproces en komt dat overeen met de kijk erop door leerlingen, ouders en inspectie.  Het gesprek met elkaar over deze informatie leidt tot onderzoek en verbeterplannen, waaraan iedereen vanuit zijn taken en verantwoordelijkheid een bijdrage levert. Daarin moeten haalbare keuzes worden gemaakt. Die keuzes worden vervolgens vastgelegd in het schoolplan van onze school. Over de resultaten van onze kwaliteitsmetingen en de keuzes naar aanleiding daarvan informeren we u regelmatig.