Prioriteiten

Het komende schooljaar richten wij ons op het ontwikkelen van een meer professionele schoolcultuur waarin iedereen zich veilig en vertrouwd voelt. Binnen de school willen we dat alle teamleden een evenwichtig aandeel hebben in de organisatie waardoor de samenwerking onderling, de open blik naar kinderen toe en de contacten met externe relaties versterkt kan worden.

We willen de communicatieve vaardigheden van iedereen versterken en een cultuur creëren waarbinnen feedback geven en ontvangen vanzelfsprekend is.

Deze professionele en open houding ondersteunt het concreet maken van onze visie op onderwijs. Onze geformuleerde visie wordt een rode draad door het schooljaar. We gaan concreet maken hoe deze visie eruit ziet in de klas. Wat merken kinderen en ouders van onze visie op onderwijs? Hoe ziet ons onderwijs eruit als wij deze visie volgen? Met elkaar blijven wij actief het gesprek voeren over de koers die we op De Wijde Blik varen om onze visie scherp en actueel te houden.  

We vinden de ontwikkeling van alle kinderen op school belangrijk. Het komend jaar zullen we een extra focus hebben op de ontwikkeling van leerlingen. Voor de groep als geheel en voor kinderen individueel. Waar dit nodig is stemmen  we de leerstof zo af dat deze goed aansluit bij het groepsniveau.