Na schoolse activiteiten

In  Kamerik worden door de Na-Schoolse Activiteiten ( NSA) georganiseerd. Vanuit de brede school gedachte waarbij kinderen centraal staan en om een complete ontwikkeling te stimuleren heeft Brede Scholen Woerden een activiteiten werkgroep opgericht, die met samenwerkende partners kinderen een gevarieerd aanbod kan doen. Samenwerkende partners zijn o.a. Kuvo, Klooster, Saskia’s dansschool, beweegteam Woerden, coördinator van KMN Kind & Co. Dit alles wordt gecoördineerd door Welzijn Woerden. Per schooljaar worden er in 3 of 4 blokken allerlei activiteiten aangeboden. Aanmeldingen lopen via de website van Sjors ontdek je talent. Aan het begin van het schooljaar ontvangt u hierover meer informatie via de school.

De afgelopen jaren hebben we al veel activiteiten kunnen aanbieden zoals blokfluit les, film cursus, techniek, striptekenen, zumba, circus, duiken, wordt een filmster, schilderen enz. 

Er wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd per activiteit. We proberen dit zo laag mogelijk te houden, mocht er toch een probleem zijn over de hoogte van de bijdrage dan horen de directies dit graag en proberen hier een oplossing voor te vinden. Ons uitgangspunt is dat ieder kind in de gelegenheid moet zijn zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De activiteit gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn. Deze activiteiten zijn dit schooljaar ook in overleg met leden van de ouderraad tot stand gekomen. Op school is een activiteiten map waar keuzes uit gemaakt worden voor een heel schooljaar. Deze is in te zien voor iedere belangstellende ouder.