Na schoolse activiteiten

In  Kamerik worden door de Na-Schoolse Activiteiten ( NSA) georganiseerd. Vanuit de brede school gedachte waarbij kinderen centraal staan en om een complete ontwikkeling te stimuleren heeft Brede Scholen Woerden een activiteiten werkgroep opgericht, die met samenwerkende partners kinderen een gevarieerd aanbod kan doen. Samenwerkende partners zijn o.a. Kuvo, Klooster, Saskia’s dansschool, beweegteam Woerden, coördinator van KMN Kind & Co. Dit alles wordt gecoördineerd door Welzijn Woerden. Per schooljaar worden er in 3 of 4 blokken allerlei activiteiten aangeboden.

Het uitgangspunt zijn de kerndoelen waarop basisscholen zich richten bij de ontwikkeling van het kind. De uitgangspunten zijn:

Kerndoel: Nederlands en rekenen als domein vrije educatie; hierbij is aandacht voor rekenen, taal, ict en media.
Activiteiten zoals: Kinderpersbureau, Koor en zang, Schaken

Kerndoel: oriëntatie op je jezelf en de wereld is het domein waar de kinderen sociale vaardigheden , burgerschap en aandacht voor gedrag vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen leren. Natuur en techniek vallen ook onder dit kerndoel; in je eigen omgeving planten en dieren te leren onderscheiden. Technische problemen uitvoeren en evalueren.
Activiteiten zoals: Eetbare natuur, Wat een gekrioel!, Bloemenbom, Overleven, Timmer je eigen dorp, Edelsmeden, Bouwen, Fotografie, Wetenschapsclub/Mad sience, Wat doe jij online, EHBO, Website leren maken.

Kerndoel: Kunstzinnige oriëntatie is het domein met als doel de kinderen te leren beelden, muziek, taal, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken.
Activiteiten zoals: The starfactory, dansochtend, snaar, Blaas en Slag, schilderen, gips masker.

Kerndoel: Bewegingsonderwijs valt onder het domein Sport en gezondheid.
De kinderen leren de hoofbeginselen van de belangrijkste bewegings- en spelvormen. Kinderen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen.
Activiteiten zoals: Koningsspelen, Maak kennis met een sportvereniging, Karate, Jiu jitsu, Circus, Yoga, Duiken, De fitte kok.

De afgelopen jaren hebben we al veel activiteiten kunnen aanbieden zoals blokfluit les, film cursus, techniek, striptekenen, zumba, circus, duiken, wordt een filmster, schilderen enz. De coördinator van KMN Kind & Co organiseert de activiteiten in overleg met de directies van de Eben Haëzer en De Wijde Blik. De scholen stellen ruimten beschikbaar, b.v. lege klaslokalen of speelzalen. De inschrijving wordt door de coördinator van KMN Kind & CO verzorgd via de mail van de directies.

Er wordt een kleine financiële bijdrage gevraagd per activiteit. We proberen dit zo laag mogelijk te houden, mocht er toch een probleem zijn over de hoogte van de bijdrage dan horen de directies dit graag en proberen hier een oplossing voor te vinden. Ons uitgangspunt is dat ieder kind in de gelegenheid moet zijn zich optimaal te kunnen ontwikkelen.

De activiteit gaat door als er voldoende aanmeldingen zijn. Deze activiteiten zijn dit schooljaar ook in overleg met leden van de ouderraad tot stand gekomen. Op school is een activiteiten map waar keuzes uit gemaakt worden voor een heel schooljaar. Deze is in te zien voor iedere belangstellende ouder.