Verlofaanvraag

Aanvragen buitengewoon verlof

Het kan zijn dat uw kind door omstandigheden reguliere lessen op school niet kan volgen. Hiervoor gelden de regels van de leerplichtwet. Download hier het aanvraagformulier voor extra verlof. 

Wij hebben voor onze administratie de stukken nodig die ’bewijzen’ dat een kind recht heeft op vrijstelling. Wilt u bij het vrijstellingsformulier ook een kopie toevoegen van bv. een trouwboekje, een uitnodiging etc.? 

Ongeoorloofd verzuim

De directie van de school wordt geacht de verzuimregeling na te leven. Elk ongeoorloofd verzuim moeten wij melden bij de ambtenaar leerplichtzaken van de gemeente. Of en wanneer vrijstelling mogelijk is, kunt u lezen in de schoolgids.