Identiteit

“Wij leren en geloven met een Wijde Blik”
De Wijde Blik is een katholieke school met een openbaar karakter. De identiteit van De Wijde Blik wordt gevormd door vier dimensies: pedagogisch, onderwijskundig, maatschappelijk en levensbeschouwelijk. Onze schoolidentiteit is voortdurend in ontwikkeling. We handelen vanuit gevoel voor de katholieke traditie. We streven naar het realiseren van:

 • Openheid
 • Relatie
 • Samenwerking
 • Vertrouwen
 • Zorg voor de wereld
 • Integriteit

Met deze waarden als uitgangspunt handelen we met respect voor andere geloofsovertuigingen. Ouders herkennen de identiteit van de school door de goede open sfeer, de kwaliteit van ons onderwijs en de manier waarop wij met elkaar omgaan, hoe je staat in de maatschappij en wat je wereldbeeld is. Ouders die hun kind bij ons op school aanmelden gaan ermee akkoord dat hun kind deelneemt aan onze christelijk vieringen op school en mogen van de school verwachten dat wij zoeken naar verbinding met andere levensbeschouwingen. Onze kinderen worden opgevoed tot democratische burgers; ze leren wat tolerantie, respect en luisteren is. Wij maken onze leerlingen bewust deel uit te maken van een gemeenschap en het leveren van een actieve bijdrage en daaraan.

Dit doen wij op verschillende momenten zoals:

 • Samen leren, samen spelen en leren hoe we met elkaar omgaan
 • Zorg voor lokaal, gebouw, wijk en omgeving
 • Aandacht voor politiek en maatschappelijke ontwikkelingen en weten wat er speelt in het dorp
 • Activiteiten vanuit de lessen levensbeschouwing
 • Bijdragen te geven aan maatschappelijke activiteiten als goede doelen zoals de vastenactie
 • Kindgesprekken