Schoolgids

Deze schoolgids is bedoeld voor de ouders, verzorgers en andere betrokkenen bij onze school. In deze gids vindt u praktische informatie zoals de schooltijden, vakanties, studiedagen, schoolregels en opvang. Er wordt beschreven hoe wij het onderwijs organiseren en welke keuzes we daarin hebben gemaakt. Wat we belangrijk vinden en waarin we ons onderscheiden van andere basisscholen. We geven aan vanuit welke missie en visie onze school werkt en wat u van ons mag verwachten.

In de schoolgids leest u ook relevante informatie over de betrokkenheid van ouders bij de school en de andere manieren waarop we u informeren.

De inhoud van deze schoolgids is vastgesteld door het bestuur nadat er instemming is verkregen van de medezeggenschapsraad (MR)
Uitreiking van de gids (digitaal en/of papieren versie) vindt plaats aan ouders/verzorgers, bij inschrijving en jaarlijks aan het begin van het nieuwe schooljaar.