Missie en visie

Waarom bestaan wij?

Wij verzorgen onderwijs vanuit een brede identiteit waarbij iedereen welkom is. Wij creëren een rijke en uitdagende leeromgeving door boeiend onderwijs te realiseren. Wij stimuleren de ontwikkeling van het denken en denkgewoonten. We laten de talenten van ieder kind tot zijn recht komen.

Waar gaan wij heen?

Als team ontwikkelen we ons om te komen tot één team, één verhaal. We vinden het creëren van eigenaarschap bij kinderen belangrijk. Hiervoor willen we kinderen bewust maken van hun talenten. We willen hen helpen hun talent te versterken en verder te ontwikkelen. Daarnaast willen we nieuwe vaardigheden blijven aanbieden.

Waar staan wij voor?

We vinden het belangrijk om een veilige omgeving te creëren waarin je kunt zijn wie je bent en waar we respect tonen naar elkaar. We vinden het belangrijk dat elk kind kan groeien in ontwikkeling, kennis, doorzettingsvermogen, zelfstandigheid, samenwerking en sociale vaardigheden. De samenwerking in de driehoek ouders-school-kind vinden we hierbij van grote waarde.

Waar blinken wij in uit?

Wij geven goed onderwijs dat leidt tot opbrengsten passend bij het kind. We hebben goed zicht op de ontwikkeling van kinderen. We vinden het belangrijk deze informatie op een goede manier te delen met leerlingen en ouders.